Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Αμυγδαλίνη ή λαετρίλη (laetrile)


amygdalin

H αμυγδαλίνη είναι ένα φυσικό συστατικό που περιέχει κυανιδίνη και η οποία είναι άφθονη στα κουκούτσια κάποιων των καρπών (αμυγδάλων, μήλων, βερίκοκων, ροδάκινων).  Αρχικά απομονώθηκε από τα κουκούτσια των πικραμυγδάλων το 1830 και για το λόγο αυτό ονομάστηκε έτσι. Η αμυγδαλίνη καθώς μεταβολίζεται στον οργανισμό παράγει υδροκυάνιο που είναι δηλητήριο και για το λόγο αυτό προκαλεί ναυτία, ζαλάδα, έμετο, διανοητική σύγχυση ακόμα και κώμα ή θάνατο.
laetrile
Από το 1950 από την αμυγδαλίνη παράχθηκε μια τροποποιημένη μορφή που ονομάστηκε λαετρίλη( laetrile) ή "βιταμίνη 17" παρότι δεν έχει σχέση με τις βιταμίνες οι οποίες σε μικρές ποσότητες θεωρούνται απαραίτητηες για τη φυσιολογική ανάπτυξη ενός οργανισμού. 
 Η αμυγδαλίνη   (D-mandelonitrile-β-D-gentiobioside) σήμερα είναι διαδεδομένο στις εναλλακτικές θεραπείες για την αντικαρκινική του δράση προάγοντας την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος)  Μέχρι σήμερα μόνο λίγες επιστημονικές μελέτες υπάρχουν πάνω σε κυτταρικές σειρές καρκινικών κυττάρων (Chang et al 2006). Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση (2010) από τους Milazzo και συν βρέθηκε ότι υπάρχουν περίπου 36 μελέτες που αφορούν τη δράση της αμυγδαλίνης και καμιά κλινική μελέτη δηλ μελέτη σε ομάδες ασθενών που παίρνουν αμυγδαλίνη συγκριτικά με ομάδες ασθενών που δεν παίρνουν. Καμία από τις παραπάνω μελέτες δεν επιβεβαιώνει την ασφαλή πρόσληψη αμυγδαλίνης  προς το παρόν. Για το λόγο αυτό ο οργανισμός FDA (USA) δεν επιτρέπουν τη χορήγηση της αμυγδαλίνης ή παραγώγων του για ιατρική χρήση από το 1977.

.

Shragg TA, Albertson TE, Fisher CJ (January 1982). "Cyanide poisoning after bitter almond ingestion". West. J. Med. 136 (1): 65–9.

Chang HK, Shin MS, Yang HY, Lee JW, Kim YS, Lee MH, Kim J, Kim KH, Kim CJ.Amygdalin induces apoptosis through regulation of Bax and Bcl-2 expressions in human DU145 and LNCaP prostate cancer cells.1. Biol Pharm Bull. 2006 Aug;29(8):1597-602.

Milazzo S, Lejeune S, Ernst E. Laetrile for cancer: a systematic review of the clinical evidence. Support Care Cancer. 2007 Jun;15(6):583-95. Epub 2006 Nov 15.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου